Put alternative text here : no

Skadevurdering

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Som skadetakstingeniør er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer at skadens omfang blir kartlagt og at det utarbeides beskrivelse av utbedringsarbeidet med kostnadsoverslag.

Det er viktig å kjenne til byggeårets byggemetoder for å kunne finne skader og svakheter av konstruksjoner og for riktig utbedring av skaden.