Put alternative text here : no

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Mange av våre kunder lurer på det samme.
Vi har derfor samlet noen av de mest stilte spørsmålene på disse sidene.
For mer informasjon ta kontakt.

 

En verdivurdering er en takst som forteller hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Denne kan brukes ved salg, refinansiering og o.l Det er viktig å vite i en slik takst hvor mye "markedet" er villig å betale for boligen i sitt område noe som kan variere med beliggenheten. Den tekniske verdien er indikatoren på hvilken standard eiendommen har.

Våtromsrapporten tar for seg tilstanden av bygningskonstruksjon og materiale. Med erfaringer takstmesteren besitter og etter NS 3424 (tilstand for analyse), Våtromnormen med anbefalinger og byggforsk. Rapporten vil inneholde beskrivelser og kostnadsoverslag for eventuelle utbedringer som beskrevet ovenfor.

Vår skjematur og analyse innen takst av næring legger stor betydning på eiendomsøkonomien. Av takstskjemaene kan man direkte avlese, over år, utviklingen av leieinntektene, FDV- kostnadene, driftsresultat og avkastningsverdien. Denne metoden (nåverdimetoden) benyttes av alle takstøkonomer.

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan og ferdigbefaring. Boligsalgsrapporter blir brukt ved salg av eiendom og vil bli i hovedsak brukt fra 01.01.2015 ved enighet for kavlitetssikring og enighet mellom takst og eiendomsbransjen. Metode og rapportform er bygget opp etter internasjonale standarder.